Fællesvarme

VIDSTE DU, at der i Danmark er omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet. Det rummer omkring 1 milliard liter vand!
VIDSTE DU, at der i Danmark er omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet. Det rummer omkring 1 milliard liter vand!

Arbejdet forløber planmæssigt

Vi forventer fortsat at kunne sætte spaden i jorden i januar 2023 – som der blev udmeldt på borgermødet i juni.

Bindende tilsagn til fællesvarmen
I løbet af få dage kommer der en mail til alle jer, der har tilkendegivet interesse for at blive tilkoblet den kommende fællesvarme. Her skal I nu give et bindende tilsagn for at komme med.

De, som ligger udenfor fællesvarmeområdet får tilsendt en mail med et afslag og en nærmere forklaring om dette.

Etablering af "Thyregod-Vester Fællesvarme Amba"
Når de bindende tilsagn er på plads bliver der indkaldt til en stiftende generalforsamling, som afholdes tirsdag den 13. september klokken 19.00 i hallen i Thyregod.

Invitation om generalforsamlingen bliver sendt ud med mail direkte til alle, som har givet bindende tilsagn til fællesvarmen. De få tilmeldte, der ikke har mail, håndterer vi manuelt.

Venlig hilsen
Fællesvarmegruppen

Bjarne Boysen, Thyregod,  T24643663, M boysen.bjarne@gmail.com
Marie Ravn, Vesterlund,     T 28712161, M marie.jj.ravn@gmail.com
Søren Sørensen, Thyregod,T 22688840, M sorenbet@privat.dk 
Jean Darly, Thyregod,         T 25159525, M jean@darly.dk