Fællesvarme

VIDSTE DU, AT: I 1963 blev ca. 15% af boligerne i Danmark forsynet med fjernvarme. I 1978 var det ca. 30% og i dag ca. 65%.
VIDSTE DU, AT: I 1963 blev ca. 15% af boligerne i Danmark forsynet med fjernvarme. I 1978 var det ca. 30% og i dag ca. 65%.

Aftalegrundlag for fællesvarmen

Til almindelig orientering for alle, der kommer til at modtage varme fra Thyregod-Vester fællesvarme:

  • Vedtægterne , som blev godkendt af den stiftende generalforsamling tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

  • Standardinstallation (1 side) af fjernvarmeenhed. Her står, hvad der aftales med VVS-installatørerne. Der står, hvad der er omfattet, og hvad der ikke er omfattet i aftalen.

  • Prisbladet (1 side) viser priserne , som er identiske med de priser, der er meldt ud og brugt i beregningerne på det mobile kontor.
    Bemærk, at det nævnte tilslutningsbidrag ikke gælder alle jer, der tilmeldte jer i den indledende tilmeldingsrunde. For jer er tilslutningsbidraget 0 kroner.

  • Leveringsbestemmelser (29 sider). Her beskrives udkastet til de almindelige leveringsbestemmelser, som den kommende bestyrelse skal tiltræde. De lægger sig tæt op ad ”Dansk Fjernvarmes” skabelon til leveringsbestemmelser. Det skal dog siges, at Dansk Fjernvarme afventer tilbagemelding fra Forsyningstilsynet om eventuelle justeringer i teksten.

Bestyrelsen for Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.:
Bjarne Boysen, Thyregod. T: 2464 3663,          M: Boysen.Bjarne@gmail.com (formand)
Christian Feder, Thyregod. T: 4064 8818,         M: Producent.cf@gmail.com (næstformand)
Jean Darly, Thyregod. T: 2515 9515,                 M: Jean@Darly.dk (sekretær)
Jacob Thiesgaard, Vesterlund. T: 2461 1156, M: JTT@agrometer.dk
Søren Sørensen, Thyregod. T: 2268 8840,        M: SorenBet@privat.dk