Informationer fra amba'et

Normalt sender bestyrelsen nyhedsbreve i form af informationsmails direkte til den enkelte andelshaver. De samme mails bliver som regel også offentliggjort på www.ThyregodVester.dk ("Portalen") og derefter postet på facebook ("Thyregod og omegn" samt "Vesterlund og Vester Sogn").

VIDSTE DU, AT: Ny lovgivning pr. 1. januar 2022 åbnede mulighed for at virksomheder kan levere overskudsvarme gratis. Tidligere var det pålagt en overskudsvarmeafgift.
VIDSTE DU, AT: Ny lovgivning pr. 1. januar 2022 åbnede mulighed for at virksomheder kan levere overskudsvarme gratis. Tidligere var det pålagt en overskudsvarmeafgift.

Bestyrelsen for Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.:
Bjarne Boysen, Thyregod. T: 2464 3663,          M: Boysen.Bjarne@gmail.com (formand)
Christian Feder, Thyregod. T: 4064 8818,         M: Producent.cf@gmail.com (næstformand)
Jean Darly, Thyregod. T: 2515 9515,                 M: Jean@Darly.dk (sekretær)
Jacob Thiesgaard, Vesterlund. T: 2461 1156, M: JTT@agrometer.dk
Søren Sørensen, Thyregod. T: 2268 8840,        M: SorenBet@privat.dk