15 maj
2024
  • Onsdag, 19.00 – 21.00

Generalforsamling

Husk der er generalforsamling i Center Thyregod onsdag den 8. maj kl. 19.00. Alle er velkommen!

Center Thyregod afholder ordinær generalforsamling i

  • Thyregod Fritidscenter
  • Thyregod Kursuscenter
  • Thyregod Fritidscenters Venner

Afholdes mandag den 15. maj kl. 19.00 i Fritidscenteret.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være foreningernes formænd i hænde senest 8 dage før.

Centeret vil være vært ved et let traktement.

Alle er velkommen.

Bestyrelserne for de 3 foreninger

Center Thyregod

Generalforsamling 2024