Generalforsamling

Onsdag, den 5. oktober afholdtes ordinær generalforsamling på Thyregod Kursuscenter.

Godt 30 personer var mødt op til svømmeklubbens ordinære generalforsamling.

Formanden berettede fra den noget anderledes svømmesæson, regnskabet blev fremlagt og godkendt og formanden for Center Thyregod, Niels Clemmensen, gav afslutningsvis en forklaring og opdatering på situationen ved omklædningsrummene, men kunne intet sig om fremtiden, desværre.

Derudover blev en ny bestyrelse valgt:

  • Christian Fridmann (formand)
  • Gitte Norlyk (næstformand)
  • Gurli Hermann (Kasserer)
  • Mathias Aricó (sekretær)
  • Laila S. Andersen (meningt medlem)

Suppleanter

  • Tina Møller
  • Ditte Fridmann

Revisorer

  • Karen Margrete Clemmensen
  • Kaj Aagaard

Revisorsuplleant

  • Tina Aricó.