Aftalegrundlag for fællesvarmen

til almindelig orientering for alle, der kommer til at modtage varme fra Thyregod-Vester fællesvarme:

  • Standardinstallation (1 side) af fjernvarmeenhed. Her står, hvad der aftales med VVS-installatørerne. Der står, hvad der er omfattet, og hvad der ikke er omfattet i aftalen.

  • Prisbladet (1 side) viser priserne , som er identiske med de priser, der er meldt ud og brugt i beregningerne på det mobile kontor.
    Bemærk, at det nævnte tilslutningsbidrag ikke gælder alle jer, der tilmeldte jer i den indledende tilmeldingsrunde. For jer er tilslutningsbidraget 0 kroner.

  • Leveringsbestemmelser (29 sider). Her beskrives udkastet til de almindelige leveringsbestemmelser, som den kommende bestyrelse skal tiltræde. De lægger sig tæt op ad ”Dansk Fjernvarmes” skabelon til leveringsbestemmelser. Det skal dog siges, at Dansk Fjernvarme afventer tilbagemelding fra Forsyningstilsynet om eventuelle justeringer i teksten.

Vedtægter til det kommende andelsselskab kommer inden længe. De tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter; dog med enkelte ændringer, som lige nu er til høring hos advokatfirmaet LRP I/S i Horsens.   

Venlig hilsen
Fællesvarmegruppen

Bjarne Boysen, Thyregod,  T24643663, M boysen.bjarne@gmail.com
Marie Ravn, Vesterlund,     T 28712161, M marie.jj.ravn@gmail.com
Søren Sørensen, Thyregod,T 22688840, M sorenbet@privat.dk 
Jean Darly, Thyregod,         T 25159525, M jean@darly.dk