Fælles Foreningsmøde

Borgerforeningen indkaldte til fælles foreningsmøde i fritidscenteret.

To gange om året indkalder Borgerforeningen til et fælles foreningsmøde, hvor repræsentanter fra de forskellige foreningers bestyrelser mødes og drøfter problematikker, højdepunkter, events etc. i hver forening. Denne gang var speciel, fordi der kun var eet punkt på dagsordenen, nemlig et besøg af Preben Egeskov fra DGI Sydøstjylland.

Preben kom med et udspil om, og gav muligheder for, hvordan man eventuelt kan lægge foreninger sammen til een stor flerstrenget forening. 

Der var mange muligheder, mange spørgsmål og overvejelser, som alle repræsentanter skulle tage med videre hjem til deres egen forening. 

Det var en spændende aften med et konstruktivt oplæg fra DGI.