Fællesvarme – arbejdet forløber planmæssigt

Vi forventer fortsat at kunne sætte spaden i jorden i januar 2023 – som der blev udmeldt på borgermødet i juni.

Bindende tilsagn til fællesvarmen
I løbet af få dage kommer der en mail til alle jer, der har tilkendegivet interesse for at blive tilkoblet den kommende fællesvarme. Her skal I nu give et bindende tilsagn for at komme med.

De, som ligger udenfor fællesvarmeområdet får tilsendt en mail med et afslag og en nærmere forklaring om dette.

Etablering af "Thyregod-Vester Fællesvarme Amba"
Når de bindende tilsagn er på plads bliver der indkaldt til en stiftende generalforsamling, som afholdes tirsdag den 13. september klokken 19.00 i hallen i Thyregod.

Invitation om generalforsamlingen bliver sendt ud med mail direkte til alle, som har givet bindende tilsagn til fællesvarmen. De få tilmeldte, der ikke har mail, håndterer vi manuelt.