Forberedelsesmøde til borgermødet om fællesvarme

I den kommende tid bliver det afgjort, om Thyregod by og Vesterlund By skal have fællesvarme. Der var fuld koncentration torsdag aften på mødet, hvor fællesvarmegruppen blev præsenteret for resultatet af screeningen, som ”& green project” har gennemført.

Resultatet og konklusionen efter screeningen bliver præsenteret på onsdag klokken 19.00 i Thyregod-hallen, hvor vi håber på og forventer et stort fremmøde af borgerne i Thyregod og Vesterlund. Uanset hvilken opvarmningsform man har i dag, kan det have interesse at høre om mulighederne ved fællesvarmen.

Økonomien og perspektiverne bliver belyst på mødet, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Også planerne for de næste faser i projektet bliver lagt frem. For eksempel vil der blive en periode, hvor den enkelte husstand kan tilkendegive interesse uden at forpligte sig endegyldigt.

Hvis opbakningen til fællesvarmen er god, ser det ud til at mulighederne er realistiske - også for Vesterlund!

Invitation, Brugsen