Foreningsmøde - oktober 2023

Så har der atter været foreningsmøde i Thyregod, hvor mange foreninger var repræsenteret.

På dagsorden var:

  • Velkomst og præsentation
  • Fælles bil
  • Gruppearbejde - hvordan kan vi som foreninger samarbejde på tværs
  • Kan vi hjælp skolen, og omvendt?
  • Fremlæggelse af drøftelser
  • Anvendelse af portalen

Vi fortsætter samarbejdsarbejdet i foråret. 

1699209164646
1699209164611