Foreningsmøde

Til årets sidste fælles foreningsmøde her i Thyregod, var der stor opbakning.

Følgende forenigner deltog: Lokalrådet, Brugsen, Frem Thyregod, menighedsrådet, svømmeklubben, portalgruppen,
gymnastikforeningen, tennisklubben, idræt i dagtimerne, badmintonklubben, spejderne,
jagtforeningen, sportsfiskerforeningen, Center Thyregod, pensionistforeningen, Thyregod skole,
Odderbæk vandløbslaug og borgerforeningen.

Punkterne på dagsordenen var:

  1. Førstehjælpskursus og hjertestartere
  2. Orientering af Portalgruppen, ved Mathias A.
  3. Orientering om Give Avis, ved Mathias A.
  4. Velkomstgruppen, ved Mathias A.
  5. Hallens nuværende situation, ved Niels C.
  6. Thyregoddagene
  7. Fremtidens foreninger.
1667141348664
1667141348632
0