Generalforsamling i Borgerforeningen

Ud af Borgerforeningens godt 440 medlemmer var der fremmødt 71 personer i Center Thyregods Multisal, selvfølgelig primært for at få afholdt årets generalforsamling, sekundært for at hygge med hinanden og få noget lækkert mad.

Dirigent Leif Børsen indledte med at konstaterer at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Efter formandens og kasserens beretninger, som begge blev godkendt uden kommentarer, var der valg til bestyrelsen.
På valg var Ulla Kristensen, Leif Jensen, Elvin Christensen og Anette Laursen, hvor kun Anette ønskede at modtage genvalg, og dermed skulle der findes tre nye ansigter til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen havde dog tre friske kandidater klar, som alle blev valgt ind i god ro og orden.

Det drejer sig om de nu tidligere suppleanter René Juul Jørgensen og Ulla Ørnsholt, som begge er godt bekendt med bestyrelsesarbejdet, samt nytilkomne Jette Bæk Nielsen, som kommer med helt friske kræfter.
De tre, nu forhenværende bestyrelsesmedlemmer, vil dog stadig gerne give et nap med, så Ulla og Leif blev valgt ind som suppleanter, og Elvin vil også gerne give en hånd med til praktisk arbejde.
På revisor siden skete der ingen forandringer.
Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. En oversigt med fordelingen af poster kan findes lige her.

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning med Krydret Svinekam & Flødekartofler, og det var noget der faldt i god jord hos de fremmødte.
Dertil var der underholdning med vores lokale musikere Knud Buch og Svend Erik Pedersen, der leverede gedigen hyggemusik a la Giro 413. :-)

Foto: Troels Holmgård Christensen/Thyregod-Vester Borgerforening