Generalforsamling

Generalforsamling i Center Thyregod!

Onsdag, den 18. maj blev der afholdt generalforsamling i Center Thyregod, som dækker:

  • Thyregod Fritidscenter og Badeland
  • Thyregod Kursus- og Kulturcenter
  • Thyregod Fritidscenters Venner

Årsberetninger og regnskaber blev fremlagt, godkendt og der blev afgjort valg. Ane Marie Jensen udtrådte af Thyregod Fritidscenters Venner og Gitte Norlyk indtrådte.

Herefter var der "debat" om det faldende aktivitetsniveau i fritidscenteret.

Her var repræsentanter fra:

  • Sportsforeningen "FREM Thyregod"
  • Thyregod Tennisklub
  • Thyregod Svømmeklub
  • Thyregod-Vester Borgerforening
  • Idræt I Dagtimerne
  • Thyregod-Vester Spejderne
  • Medarbejderne